Luận văn Quản lý đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . 3

3. Mục đích nghiên cứu . 5

4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 5

5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 6

6. Giới hạn của đề tài . 6

7. Giả thuyết nghiên cứu . 7

8. Phương pháp và công cụ nghiên cứu . 7

9. Cấu trúc của luận văn . 11

10.Một vài khái niệm quy ước . 13

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 15

1.1 Khái niệm về quản lý . 15

1.1.1 Đặc điểm cơ bản của hệ thống quản lý . 17

1.1.2 Bản chất và các chức năng của quản lý. 18

1.2 Giáo dục và quản lý giáo dục . 20

1.2.1 Giáo dục . 20

1.2.2 Quản lý giáo dục . 21

1.3 Đào tạo và quản lý đào tạo . 24

1.4 Trường học và quản lý trường học . 29

1.5 Giáo dục đại học và quản lý trường đại học . 29

1.5.1 Giáo dục đại học . 30

1.5.2 Vai trò, vị trí và chức năng của giáo dục đại học . 31

1.5.3 Mục tiêu của quản lý trường đại học . 32

1.6 Hệ VHVL của một trường đại học và quản lý hệ VHVL trong một trường đại học . 33

1.6.1 Hệ VHVL . 33

1.6.2 Quản lý hệ VHVL trong một trường đại học . 36

1.7 Quản lý đào tạo đại học của hệ VHVL trong một trường đại học . 38

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA

LÀM Ở TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN TPHCM . 43

2.1 Vài nét về trường ĐHKHXH-NV Tp. HCM. . 43

2.2 Quaûn lyù hệ VHVL cuûa trường ĐHKHXH-NV Tp. HCM . 44

2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của hệ VHVL và của phòng Đào tạo tại chức . 44

2.2.2 Tổ chức hoạt động của phòng Đào tại tại chức . 46

2.2.3 Các hợp đồng quản lý đào tạo . 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY