Luận văn Quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ trong các trường mầm non

A - PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 1

3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2

6. Nguồn tư liệu nghiên cứu 4

7. Phương pháp nghiên cứu 4

8. Đóng góp của đề tài 5

9. Bố cục của đề tài 6

B - PHẦN NỘI DUNG 8

Chương 1. Thành phần, nội dung của các văn bản và tài liệu lưu trữ hình

thành trong hoạt động của Trường mầm non

8

1.1. Các khái niệm được sử dụng trong luận văn 8

1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường mầm non 9

1.3. Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu hình thành trong Trường mầm non 15

1.4. Trách nhiệm của Trường mầm non trong việc quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ 20

1.5. Tầm quan trọng của việc quản lý văn bản và tài liệu lưu trữ đối với Trường

mầm non

27

Chương 2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý văn bản và tài liệu

lưu trữ trong các Trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội

31

2.1. Giới thiệu về các trường là địa điểm khảo sát 31

2.2. Thực trạng quản lý văn bản trong các Trường mầm non trên địa bàn

thành phố Hà Nội

32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY