Luận văn Quan hệ Nhật Bản – Liên Xô (1917-1945)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử nghiên cứu đề tài . 3

3. Mục đích nghiên cứu . 7

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 7

5. Phương pháp nghiên cứu . 7

6. Nguồn tư liệu . 8

7. Đóng góp của luận văn . 8

8. Bố cục của luận văn . 9

CHƯƠNG 1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ QUAN HỆ NHẬT BẢN – NGA

TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1916 . 10

1.1. Bối cảnh quốc tế và tình hình Nhật Bản, Nga . 10

1.2.1. Bối cảnh quốc tế. 10

1.2.2.Bối cảnh lịch sử Nhật Bản . 13

1.1.3. Bối cảnh lịch sử Nga. 16

1.2. Quan hệ Nhật Bản – Nga từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 20

1.2.1. Vấn đề Triều Tiên . 20

1.2.2. Vấn đề Trung Quốc. 22

1.2.3. Chiến tranh Nga – Nhật (1904 -1905) . 28

1.2.4. Hòa ước Portsmouth (1905). 30

1.3. Quan hệ Nhật - Nga từ kẻ thù trở thành đồng minh. 33

CHƯƠNG 2. QUAN HỆ NHẬT BẢN – LIÊN XÔ TỪ 1917-1929. 40

2.1. Bối cảnh quốc tế và tình hình Nhật Bản, Liên Xô . 40

2.1.1. Bối cảnh quốc tế. 40

2.1.2. Bối cảnh lịch sử Nhật Bản . 422.1.3. Bối cảnh lịch sử Liên Xô . 46

2.2. Quan hệ Nhật Bản – Liên Xô từ 1917 - 1929. 50

2.2.1. Cách mạng tháng Mười thắng lợi và sự rạn nứt mối quan hệ hai

nước . 50

2.2.2. Mối quan hệ bị đổ vỡ . 54

2.2.1.1. Nguyên nhân . 54

2.2.1.2. Nhật Bản đưa quân can thiệp vào Liên Xô . 56

2.2.3. Nhật Bản công nhận Liên Xô. 61

Chương 3. QUAN HỆ NHẬT BẢN – LIÊN XÔ TỪ 1929-1945. 71

3.1. Bối cảnh quốc tế và tình hình Nhật, Liên Xô . 71

3.1.1. Bối cảnh quốc tế. 71

3.1.2. Bối cảnh lịch sử Nhật Bản . 73

3.1.3. Bối cảnh lịch sử Liên Xô . 76

3.2. Quan hệ Nhật Bản – Liên Xô từ 1929-1945. 79

3.2.1. Những hành động khiêu kích của Nhật Bản và sự xấu đi trong mối

quan hệ hai nước . 79

3.2.1.1. Những mâu thuẫn không thể giải quyết . 79

3.2.1.2. Chiến sự tại Khasan. 86

3.2.1.3. Chiến sự ở Khalkin Gol. 88

3.2.2. Hiệp ước trung lập Xô – Nhật. 94

3.2.3. Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản . 98

3.2.3.1. Sự trung lập tất phải thất bại . 98

3.2.3.2. Liên Xô đánh bại Nhật Bản ở mặt trận phía Đông . 103

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY