Luận văn Quan hệ ngoại giao của triều quang trung với nhà Thanh (1788 - 1792)

MỤC LỤC

MỤC LỤC .3

DẪN LUẬN .5

1. Lý do chọn đề tài:.5

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:.6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .10

4.Phương pháp nghiên cứu:.11

5.Bố cục của luận văn: .11

CHƯƠNG 1: QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG HOA TRƯỚC TRIỀU QUANG

TRUNG.12

1.1.QUAN HỆ GIỮA HAI NƯỚC TRƯỚC KHI QUÂN THANH XÂM LƯỢC NƯỚC TA:

.12

1.2. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHONG QUÂN XÂM LƯỢC THANH. .17

1.2.1. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRƯỚC KHI QUÂN THANH XÂM LƯỢC .17

1.2.2. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHONG QUÂN XÂM LƯỢC THANH. .20

1.2.2.1. QUÂN THANH XÂM LƯỢC NƯỚC TA:.20

1.2.2.2. NGUYỄN HUỆ LÊN NGÔI HOÀNG ĐẾ, LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN

TOÀN DÂN CHỐNG XÂM LƯỢC.22

CHƯƠNG 2: QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG HOA SAU ĐẠI THẮNG QUÂN

THANH VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG THÔNG HIẾU BƯỚC ĐẦU.27

2.1. TÌNH HÌNH SAU ĐẠI THẮNG QUÂN THANH. .27

2.1.1. YÊU CẦU CỦA TRIỀU ĐẠI QUANG TRUNG TRONG QUAN HỆ VỚI NHÀ

THANH SAU CHIẾN TRANH: .27

2.1.2.NHỮNG YÊU SÁCH CỦA NHÀ THANH TRONG QUAN HỆ VỚI TRIỀU ĐẠI

QUANG TRUNG SAU CHIẾN TRANH. .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY