Luận văn Quan hệ myanmar - Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2010

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN.1

LỜI CÁM ƠN.2

MỤC LỤC.3

PHẦN MỞ ĐẦU .5

1. Lý do chọn đề tài .5

2. Lịch sử vấn đề.7

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .10

4. Phương pháp nghiên cứu: .11

5. Phạm vi nghiên cứu: .11

6. Ý nghĩa đề tài.12

PHẦN NỘI DUNG . 13

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ MYANMAR VÀ QUAN HỆ CỦA MYANMAR - VIỆT

NAM ĐẾN NĂM 1975 . 13

1.1 Giới thiệu về Myanmar: .13

1.2 Quan hệ Myanmar - Việt Nam đến 1975:.25

CHƯƠNG 2: QUAN HỆ MYANMAR - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2010 . 42

2.1 Quan hệ Myanmar - Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1991.42

2.2 Quan hệ Myanmar - Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2010.58

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG CỦA MỐI

QUAN HỆ MYANMAR - VIỆT NAM . 98

3.1 Những đặc điểm nổi bật của quan hệ Myanmar - Việt Nam.98

3.2 Những cơ hội và thách thức .104

3.3 Triển vọng phát triển của mối quan hệ Myanmar - Việt Nam .109

KẾT LUẬN. 116

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 120

PHỤ LỤC . 125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY