Luận văn Quan hệ Liên Xô – Hoa Kỳ và nguồn gốc chiến tranh lạnh ở Châu Âu (1945- 1950)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

MỞ ĐẦU. 6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Lịch sử đề tài .8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .11

5. Phương pháp nghiên cứu .12

6. Đóng góp của luận văn .12

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨHAI. 13

1.1. So sánh lực lượng quốc tế có sự thay đổi.13

1.2. Sự tan rã của khối đồng minh chống phát xít .17

1.3. Sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa.17

1.4. Cách mạng khoa học kĩ thuật bùng nổ .19

CHƯƠNG 2: NGUỒN GỐC CHIẾN TRANH LẠNH (1): SỰ TAN RÃ QUAN

HỆ ĐỒNG MINH LIÊN XÔ – HOA KỲ (1945 - 1947). 24

2.1. Nguồn gốc Chiến tranh lạnh thông qua mối quan hệ Liên Xô- Hoa Kỳ ở châu

Âu trước và trong Chiến tranh thế giới thứ hai.24

2.1.1. Quan hệ Liên Xô – Hoa Kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ hai.24

2.1.2. Quan hệ đồng minh Liên Xô – Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ hai ( 1942-1945).26

2.2. Nguồn gốc Chiến tranh lạnh thông qua mối quan hệ Liên Xô – Hoa Kỳ ở Châu

Âu (1945-1947) .38

2.2.1. Sự mở rộng quyền lực của Liên Xô ở châu Âu.38

2.2.2. Khởi xướng Chiến lược ngăn chặn của Hoa Kỳ .41

2.2.3. Quan hệ tan vỡ Liên Xô – Hoa Kỳ 1947.45

CHƯƠNG 3: NGUỒN GỐC CHIẾN TRANH LẠNH (2): SỰ HÌNH THÀNH

HAI HỆ THỐNG ĐỐI ĐẦU XHCN VÀ TBCN (1948-1950). 57

3.1. Tình hình châu Âu những năm 1948-1950 .57

3.2. Cầu không vận Berlin và quá trình thành lập hai nhà nước Đức.58

3.2.1. Cầu không vận Berlin.584

3.2.2. Quá trình thành lập hai nhà nước Đức .61

3.3. Nổ lực cân bằng quyền lực của Liên Xô ở Châu Âu.62

3.3.1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).62

3.3.2. Liên Xô phát triển bom nguyên tử .63

3.4. Hoa Kỳ tăng cường tìm kiếm liên minh quân sự .66

3.4.1. Sự thành lập khối quân sự NATO .66

3.4.2.Văn kiện NSC-68 .68

KẾT LUẬN . 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72

PHỤ LỤC . 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY