Luận văn Quan hệ Hoa Kì – Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1972 – 1991)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 2

LỜI CẢM ƠN . 3

MỤC LỤC. 4

BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT. 6

MỞ ĐẦU . 7

1. Lí do chọn đề tài. 7

2. Lịch sử vấn đề. 9

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 11

4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu nghiên cứu. 12

5. Đóng góp của luận văn. 12

6. Bố cục luận văn. 12

Chương 1. QUAN HỆ HOA KÌ – CHND TRUNG HOA TRƯỚC NĂM 1972 .13

1.1.Bối cảnh quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 70. 13

1.2. Quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa (1949 – 1970) . 19

Tiểu kết chương 1 . 30

Chương 2. QUAN HỆ HOA KÌ – CHND TRUNG HOA TỪ 1972 ĐẾN KHI CNXH Ở

LIÊN XÔ TAN RÃ .32

2.1.Tình hình quốc tế giai đoạn 1972 – 1989. 32

2.2. Bình thường hóa quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa. 34

2.2.1. Vận động ngoại giao của Hoa Kì thời tổng thống Richard Nixon . 34

2.2.2. Từ thông cáo Thượng Hải đến thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kì và CHND Trung Hoa (1972

- 1979). 43

2.3. Quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa những năm 80 của thế kỉ XX. 53

2.4. Quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa sau sự kiện Thiên An Môn đến 1991. 58

2.4.1. Thế giới những năm 1989 – 1991. 58

2.4.2. Quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa 1989 – 1991. 59

Tiểu kết chương 2 . 66

Chương 3. NHẬN XÉT VỀ QUAN HỆ HOA KÌ – CHND TRUNG HOA (1972 – 1991).68

3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao Hoa Kì – CHND Trung Hoa. 68

3.1.1. Yếu tố Liên Xô . 68

3.1.2. Yếu tố Việt Nam. 80

3.1.3. Yếu tố Đài Loan. 89

3.2. Tác động của quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa đến hai nước và các nước khác (1972 – 1991). 103

3.2.1. Tác động đối với hai nước Hoa Kì và CHND Trung Hoa . 1033.2.2. Ảnh hưởng đến xu hướng hòa bình, dân chủ trong quan hệ quốc tế. 104

3.2.3. Đường lối ngoại giao của Liên Xô trước bình thường hoá quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa . 107

3.2.4. Sự độc lập, tự chủ trong đường lối ngoại giao của Việt Nam. 111

3.2.5. Cân bằng ngoại giao của Hoa Kì trước phản ứng của Đài Loan. 115

3.3. Đặc điểm mối quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa trong giai đoạn 1972 - 1991 . 119

3.4. Quan hệ Hoa Kì – CHND Trung Hoa: Mối quan hệ quan trọng trong thế kỉ XXI. 125

Tiểu kết chương 3 . 131

KẾT LUẬN .132

TÀI LIỆU THAM KHẢO .134

PHỤ LỤC TƯ LIỆU.140

Phụ lục 1.. 140

Phụ lục 2.. 144

Phụ lục 3.. 145

Phụ lục 4. United States Code . 147

Phụ lục 5.. 157

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY