Luận văn Quan hệ của trung quốc với Hàn quốc (1992 – 2015)

MỞ ĐẦU. 6

1. Lý do lựa chọn đề tài. 6

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 11

5. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . 12

6. Nguồn tài liệu được sử dụng . 12

7. Đóng góp của luận văn. 13

8. Bố cục của luận văn . 14

Chương 1. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ CỦA TRUNG

QUỐC VỚI HÀN QUỐC . 16

1.1. Từ cấp độ toàn cầu . 16

1.1.1. Xu hướng hợp tác hình thành thể chế khu vực . 16

1.1.2. Nhân tố Mỹ và chính sách xoay trục ở Châu Á - Thái Bình Dương . 19

1.2. Từ cấp độ quốc gia. 26

1.2.1. Sự trỗi dậy của Trung Quốc. 26

1.2.2. Chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. 30

1.2.3. Nhân tố Triều Tiên. 31

1.2.4.Vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển của Trung Quốc. 31

1.3. Từ cấp độ cá nhân . 36

1.3.1. Lãnh đạo Trung Quốc . 36

1.3.2. Lãnh đạo Hàn Quốc . 39

1.4. Tiểu kết. 41

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ CỦA TRUNG QUỐC

VỚI HÀN QUỐC TỪ 1992 ĐẾN 2015. 43

2.1. Giai đoạn (1992- 2002) . 43

2.1.1. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân. 43

2.1.2. Quan hệ chính trị - ngoại giao. 44

2.1.3. Quan hệ kinh tế . 45

2.1.4. Quan hệ văn hóa - xã hội . 48

2.1.5. Quan hệ an ninh - quốc phòng . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY