Luận văn Quá trình phát triển giáo dục trung học phổ thông ở tỉnh Phú yên từ năm 1989 đến năm 2010

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục viết tắt

MỞ ĐẨU .1

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.1

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ .4

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.7

3.1. Đối tượng nghiên cứu.7

3.2. Phạm vi nghiên cứu.7

3.3. Nhiệm vụ của đề tài.7

4. NGUỒN TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.7

4.1. Nguồn tư liệu.7

4.2. Phương pháp nghiên cứu.8

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN.9

5.1. Về mặt khoa học.9

5.2. Về mặt thực tiễn .9

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN .9

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TỈNH PHÚ YÊN VÀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC

CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRƯỚC NĂM

1989 . 10

1.1. Khái quát về tỉnh Phú Yên .10

1.1.1. Điều kiện tự nhiên.10

1.1.2. Đặc điểm lịch sử, dân cư.11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY