Luận văn Quá trình đô thị hóa ở thành phố Vĩnh long, tỉnh Vĩnh long (1986 - 2010)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng số

MỞ ĐẦU .

Chương 1 - ĐÔ THỊ HÓA VÀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ

VĨNH LONG TRƯỚC NĂM 1986 .8

1.1 Đô thị và đô thị hóa .8

1.1.1 Đô thị:.8

1.1.2 Đô thị hóa .19

1.2 Vài nét về tỉnh Vĩnh Long trước năm 1986.20

1.2.1 Tổng quan về thành phố Vĩnh Long.32

1.2.1.1 Vị trí địa lí.32

1.2.1.2 Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .32

1.2.2 Lịch sử hình thành và quá trình đô thị hóa ở thành phố Vĩnh Long trước

năm 1986 .34

1.2.2.1 Lịch sử hình thành thành phố Vĩnh Long .34

1.2.2.2 Quá trình đô thị hóa ở thành phố Vĩnh Long.36

Chương 2 - SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CƠ SỞ HẠ

TẦNG CỦA THÀNH PHỐ VĨNH LONG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ

HÓA (1986 - 2010).42

2.1 Cơ cấu kinh tế và quá trình chuyển biến cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY