Luận văn Quá trình đô thị hóa ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (1986 - 2010)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Lí do chọn đề tài .1

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .2

3. Mục đích nghiên cứu .6

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .6

5. Phương pháp nghiên cứu .7

6. Nguồn tư liệu .8

7. Những đóng góp của luận văn .9

8. Bố cục của luận văn .9

Chương 1. ĐÔ THỊ VÀ ĐÔ THỊ HÓA Ở QUẬN 7 TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM

2010.9

1.1 Khái niệm đô thị và đô thị hóa.9

1.1.1 Khái niệm đô thị .9

1.1.2 Khái niệm đô thị hóa.22

1.2 Sơ lược lịch sử đô thị hóa ở vùng đất Thành phố Hồ Chí Minh.25

1.3 Quận 7 trong không gian Thành phố Hồ Chí Minh.28

1.3.1 Vị trí địa lý.28

1.3.2 Điều kiện tự nhiên, xã hội.28

1.4 Quá trình đô thị hóa ở Quận 7 từ năm 1986 đến năm 2010 .29

1.4.1 Lịch sử hình thành Quận 7.29

1.4.2 Sơ nét về quá trình đô thị hóa Quận 7 từ 1986 đến 2010 .31

Chương 2. SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ CƠ CẤU KINH TẾ

Ở QUẬN 7 TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA (1986-2010) .35

2.1 Cơ cấu kinh tế và chuyển biến cơ cấu kinh tế trong quá trình đô thị hóa

(1986 – 2010).35

2.2 Sự chuyển biến của các ngành kinh tế Quận 7 trong quá trình đô thị hóa .36

2.2.1 Nông nghiệp.36

2.2.2 Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY