Luận văn Quá trình chuyển đổi kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp ở huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Quá trình CNH – HĐH đã tác động sâu sắc đến các hình thức TCSX và TCLTNN trên địa bàn huyện Long Thành. Trước đây, trên địa bàn huyện có các hình thức TCSX (các xí nghiệp NN) là kinh tếhộgia đình, các hợp tác xã NN, nông trường quốc doanh nhưng hoạt động không mang tính chất hang hóa đểphục vụtheo nhu cầu của thịtrường mà lại ảnh hưởng bởi sản xuất theo kếhoạch mà nhà nước đưa ra (hợp tác xã và nông trường quốc doanh), còn kinh tếhộgia đình thì chỉcó qui mô nhỏlẻ, mang tính chất tựcấp tựtúc là chủyếu nên hiệu quảsản xuất trong nông nghiệp không cao. Trong thời kì CNH – HĐH đất nước, các hình thức TCSX của NN ởhuyện một mặtthay đổi mục đích và phương thức sản xuất trong các hình thức cũ(hộgia đình cũng chuyển sang sản xuất hàng hóa;

Quá trình CNH – HĐH đã tác động sâu sắc đến các hình thức TCSX và

TCLTNN trên địa bàn huyện Long Thành. Trước đây, trên địa bàn huyện có các

hình thức TCSX (các xí nghiệp NN) là kinh tếhộgia đình, các hợp tác xã NN, nông

trường quốc doanh nhưng hoạt động không mang tính chất hang hóa đểphục vụ

theo nhu cầu của thịtrường mà lại ảnh hưởng bởi sản xuất theo kếhoạch mà nhà

nước đưa ra (hợp tác xã và nông trường quốc doanh), còn kinh tếhộgia đình thì chỉ

có qui mô nhỏlẻ, mang tính chất tựcấp tựtúc là chủyếu nên hiệu quảsản xuất

trong nông nghiệp không cao. Trong thời kì CNH – HĐH đất nước, các hình thức

TCSX của NN ởhuyện một mặtthay đổi mục đích và phương thức sản xuất trong

các hình thức cũ(hộgia đình cũng chuyển sang sản xuất hàng hóa;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY