Luận văn Quá trình chuyển biến kinh tế - Xã hội tỉnh trà vinh từ năm 1986 đến năm 2010

Mục Lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 1.7

KHÁI QUÁT VỀ TỈNH TRÀ VINH TRƯỚC NĂM 1986 .7

1.1. Khái quát về vùng đất, con người Trà Vinh.7

1.1.1. Điều kiện tự nhiên.7

1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.19

1.1.3. Truyền thống lao động sản xuất và đấu tranh bất khuất của nhân dân tỉnh

Trà Vinh qua các thời kỳ lịch sử.22

1.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh từ năm 1975 đến năm 1985.25

1.2.1. Tình hình kinh tế.25

1.2.2. Tình hình xã hội.34

* Tiểu kết chương 1 . 38

Chương 2.42

KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 1995 .42

2.1. Đường lối đổi mới của Đảng và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Trà Vinh.42

2.1.1. Bối cảnh lịch sử .42

2.1.2. Đường lối đổi mới của Đảng .43

2.1.3. Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh .45

2.2. Những chuyển biến của nền kinh tế tỉnh Trà Vinh từ năm 1986 đến năm 1995 48

2.2.1. Về nông – lâm – ngư nghiệp.49

2.2.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.55

2.2.3. Thương mại, dịch vụ - du lịch .57

2.2.4. Tài chính – ngân hàng.60

2.2.5. Giao thông vận tải.62

2.2.6. Xây dựng cơ bản.64

2.3. Những chuyển biến về xã hội tỉnh Trà Vinh từ năm 1986 đến năm 1995 .66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY