Luận văn Phương trình schrodinger phi tuyến

MỤC LỤCTrangChƣơng 1KIẾN THỨC CHUẨN BỊ1.1. Bất đẳng thức Holder . 41.2. Không gian Lp . 51.3. Không gian Sobolev 81.4. Một số kết quả đã có của phƣơng trình phi tuyến Schrodinger . 101.5. Sự đánh giá cho đạo hàm cấp phân số của toán tử phi tuyến . 12Chƣơng 2ĐỊNH LÝ DUY NHẤT2.1. Định lý duy nhất . 162.2. Bổ đề 2.2 . 222.3. Chứng minh định lý 2.1 . 252.4. Hệ quả . 27Chƣơng 3SỰ TỒN TẠI ĐỊA PHƢƠNG CỦA Hs- NGHIỆMHsNGHIỆM TOÀN CỤC VỚI ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU NHỎ3.1. Sự tồn tại địa phƣơng của Hs- nghiệm . 293.2. Hsnghiệm toàn cục với điều kiện ban đầu nhỏ . 423.3. Định lý duy nhất cho Hs- nghiệm . 47KẾT LUẬN . 50TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51

MỤC LỤC

Trang

Chƣơng 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

1.1. Bất đẳng thức Holder . 4

1.2. Không gian Lp . 5

1.3. Không gian Sobolev 8

1.4. Một số kết quả đã có của phƣơng trình phi tuyến Schrodinger . 10

1.5. Sự đánh giá cho đạo hàm cấp phân số của toán tử phi tuyến . 12

Chƣơng 2

ĐỊNH LÝ DUY NHẤT

2.1. Định lý duy nhất . 16

2.2. Bổ đề 2.2 . 22

2.3. Chứng minh định lý 2.1 . 25

2.4. Hệ quả . 27

Chƣơng 3

SỰ TỒN TẠI ĐỊA PHƢƠNG CỦA Hs- NGHIỆMHs

NGHIỆM TOÀN CỤC VỚI ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU NHỎ

3.1. Sự tồn tại địa phƣơng của Hs- nghiệm . 29

3.2. Hsnghiệm toàn cục với điều kiện ban đầu nhỏ . 42

3.3. Định lý duy nhất cho Hs- nghiệm . 47

KẾT LUẬN . 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY