Luận văn Phương trinh, đường lối chung để giải một phương trình

MỤC LỤC TrangLời nói đầu . 2Chương 1: ĐỊNH NGHĨA PHưƠNG TRÌNH 31.1. Định nghĩa bằng khái niệm biểu thức chứa ẩn . 31.1.1. Đẳng thức. . 31.1.2. Phương trình. 31.2. Định nghĩa bằng khái niệm hàm số. 41.2.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến. 41.2.2. Hàm số . 41.2.3. Phương trình một ẩn. 51.3. Nhận xét . 5Chương 2: ĐưỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHưƠNG TRÌNH. 72.1. Bài toán tìm đối tượng thoả mãn điều kiện . 72.2. Bài toán giải phương trình 82.2.1. Đường lối chung để giải một phương trình – Các ví dụ . 92.2.2. Phương trình hệ quả, phương trình tương đương . 132.2.3. Phương trình tham số . 172.3. Đặt điều kiện trong bài toán giải phương trình 202.3.1. Tập xác định của phương trình– Điều kiện của phương trình 202.3.2. Hệ lụy của khái niệm tập xác định của phương trình – điều kiện xác định của phương trình .202.3.3. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi hệ quả và thử lại 292.3.4. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi tương đương . 352.4. Đặt điều kiện trong bài toán rút gọn biểu thức, bài toán chứng minh hằng đẳng thức .39Kết luận 43Danh mục tài liệu tham khảo .

MỤC LỤC Trang

Lời nói đầu . 2

Chương 1: ĐỊNH NGHĨA PHưƠNG TRÌNH 3

1.1. Định nghĩa bằng khái niệm biểu thức chứa ẩn . 3

1.1.1. Đẳng thức. . 3

1.1.2. Phương trình. 3

1.2. Định nghĩa bằng khái niệm hàm số. 4

1.2.1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến. 4

1.2.2. Hàm số . 4

1.2.3. Phương trình một ẩn. 5

1.3. Nhận xét . 5

Chương 2: ĐưỜNG LỐI CHUNG ĐỂ GIẢI MỘT PHưƠNG TRÌNH. 7

2.1. Bài toán tìm đối tượng thoả mãn điều kiện . 7

2.2. Bài toán giải phương trình 8

2.2.1. Đường lối chung để giải một phương trình – Các ví dụ . 9

2.2.2. Phương trình hệ quả, phương trình tương đương . 13

2.2.3. Phương trình tham số . 17

2.3. Đặt điều kiện trong bài toán giải phương trình 20

2.3.1. Tập xác định của phương trình– Điều kiện của phương trình 20

2.3.2. Hệ lụy của khái niệm tập xác định của phương trình – điều

kiện xác định của phương trình .20

2.3.3. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi hệ quả và thử lại 29

2.3.4. Đặt điều kiện với phương pháp biến đổi tương đương . 35

2.4. Đặt điều kiện trong bài toán rút gọn biểu thức, bài toán chứng minh hằng đẳng thức .39

Kết luận 43

Danh mục tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY