Luận văn Phương thức tổ chức lời văn nghệ thuật và tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 4

DẪN NHẬP . 6

1. Lý do chọn đề tài: .6

2. Giới hạn của đề tài: .7

3. Lịch sử vấn đề: .8

4. Phương pháp nghiên cứu:.17

5. Những đóng góp của luận văn:.18

6. Kết cấu của luận văn:.18

CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC LỜI VĂN NGHỆ THUẬT

TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG SÁNG . 20

1.1. Vấn đề lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn.20

1.2. Phương thức tổ chức lời văn nghệ thuật ở tuyến tường thuật khách quan hóa

trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng.22

1.2.1. Kiểu tường thuật lạnh lùng.22

1.2.2. Kiểu người tường thuật hòa mình với nhân vật .24

1.2.3. Kiểu tường thuật “ủy thác” việc kể cho nhân vật.28

1.2.4. Kiểu người tường thuật cổ giọng nói riêng .32

1.3. Phương thức tổ chức lời văn nghệ thuật chủ quan hoá trong truyện ngắn

Nguyễn Quang Sáng .36

1.3.1. Kiểu người tường thuật xưng “tôi” đóng vai trò người dẫn chuyện .36

1.3.2. Kiểu người tường thuật xưng “tôi” kề lại một câu chuyện mà trong đó anh ta vừa

là người dẫn chuyện vừa là một nhân vật.41

1.3.3. Kiểu người tường thuật xứng “tôi” vừa kể chuyên vừa bình luận .46

1.3.4. Kiểu người tường thuật luôn tự xác định vai trò nhà văn của mình.49

CHƯƠNG 2: TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANGSÁNG . 51

2.1. Vai trò của tình huống trong truyện ngắn .51

2.2. Tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng.53

2.3. Các dạng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng .56

2.3.1 Tình huống kịch.56

2.3.2. Tình huống tự nhận thức .66

2.3.3. Tình huống tương phản .81

2.3.4. Tình huống trở về .835

KẾT LUẬN . 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY