Luận văn Phương pháp toán tử cho bài toán Exciton hai chiều

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ(OM) QUA BÀI TOÁN DAO ĐỘNG TỬPHI ĐIỀU HÒA . 5 1.1 Sơ đồRayleigh- Schrödinger cho phương pháp nhiễu loạn dừng . 5 1.2 Phương pháp nhiễu loạn và dao động tửphi điều hòa. 8 1.3 Phương pháp toán tửcho bài toán dao động tửphi điều hòa . 10 Chương 2: EXCITON - BÀI TOÁN EXCITON HAI CHIỀU . 17 2.1 Exciton . 17 2.1.1 Khái niệm exciton . 17 2.1.2 Phân loại exciton . 17 2.1.3 Tính chất của exciton. 18 2.2 Bài toán exciton hai chiều . 19 2.2.1 Phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều . 19 2.2.2 Phương pháp giải tích cho bài toán exciton hai chiều . 20 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬCHO BÀI TOÁN EXCITON HAI CHIỀU. 25 3.1 Phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều biểu diễn qua toán tửsinh hủy. 25 3.2 Phương pháp toán tửgiải bài toán exciton hai chiều . 28 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀTÀI . 36 PHỤLỤC . 37

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ(OM) QUA BÀI TOÁN

DAO ĐỘNG TỬPHI ĐIỀU HÒA . 5

1.1 Sơ đồRayleigh- Schrödinger cho phương pháp nhiễu loạn dừng . 5

1.2 Phương pháp nhiễu loạn và dao động tửphi điều hòa. 8

1.3 Phương pháp toán tửcho bài toán dao động tửphi điều hòa . 10

Chương 2: EXCITON - BÀI TOÁN EXCITON HAI CHIỀU . 17

2.1 Exciton . 17

2.1.1 Khái niệm exciton . 17

2.1.2 Phân loại exciton . 17

2.1.3 Tính chất của exciton. 18

2.2 Bài toán exciton hai chiều . 19

2.2.1 Phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều . 19

2.2.2 Phương pháp giải tích cho bài toán exciton hai chiều . 20

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬCHO BÀI TOÁN EXCITON

HAI CHIỀU. 25

3.1 Phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều biểu diễn

qua toán tửsinh hủy. 25

3.2 Phương pháp toán tửgiải bài toán exciton hai chiều . 28

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀTÀI . 36

PHỤLỤC . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY