Luận văn Phương pháp nhánh – cận cho bài toán quy hoạch nguyên

MỤC LỤC

MỤC LỤC .6

Chương 1 .1

1.1. Quy hoạch tuyến tính.1

1.2. Tập lồi - Tập lồi đa diện.9

1.3.Điểm cực biên. Tia cực biên .15

Chương 2 .22

2.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận (Mixed Integer Linear

Programming). .22

2.2. Thuật toán nhánh – cận giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận.25

2.2.1. Cơ sở lý luận của thuật toán.25

2.2.2. Thuật toán nhánh – cận.31

2.3. Một số kĩ thuật được sử dụng trong thuật toán nhánh- cận .31

2.3.1. Kĩ thuật Hậu tối ưu (Reoptimization).31

2.3.2. Quy tắc chọn bài toán phân nhánh và quy tắc phân nhánh.34

2.4. Ví Dụ.34

Chương 3 .44

3.1. Bài toán Quy hoạch tuyến tính với Matlab.44

3.2. Lập trình thuật toán giải bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận trên Matlab.47

3.3. Giải bài toán Quy hoạch tuyến tính nguyên bộ phận trên Matlab .50

KẾT LUẬN.53

TÀI LIỆU THAM KHẢO .54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY