Luận văn Phương pháp mô hình thủy lực mô phỏng quá trình thủy động lực học trên hệ thống sông Trà Lý

MỞ ĐẦU 6

I. Tính cấp thiết của đề tài 6

II. Mục đích nghiên cứu 9

III. Phạm vi nghiên cứu 9

IV. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 9

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11

1.1 TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC NGHIÊN CỨU 11

1.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 11

1.1.2 Đặc điểm khí tượng thủy văn 17

1.2 HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 35

1.2.1 Hiện trạng kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình 35

1.2.2 Xu thế biến đổi các quá trình tự nhiên và xu thế phát triển kinh tế xã hội 41

1.3 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ 46

1.3.1 Quan điểm quy hoạch 46

1.3.2 Mục tiêu quy hoạch 46

1.3.3 Các chỉ tiêu tính toán thiết kế phòng chống lũ 47

1.3.4 Mức đảm bảo phòng chống lũ tuyến sông 47

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ CHO SÔNG TRÀ LÝ 51

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH MIKE 11 51

2.2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG SÔNG TRÀ LÝ 56

2.2.1 Phạm vi nghiên cứu của mô hình thủy lực 56

2.2.2 Biên tính toán mô hình thủy lực 57

2.2.3 Tài liệu địa hình mạng lưới sông 58

2.2.4 Tài liệu thuỷ văn. 59

2.2.5 Tính toán mô phỏng thủy lực hệ thống sông 60

2.3 TÍNH TOÁN LŨ THIẾT KẾ TUYẾN SÔNG TRÀ LÝ 67

2.3.1 Tính toán biên mạng thủy lực hệ thống sông 67

2.3.2 Nội dung các trường hợp tính toán lũ thiết kế. 70

2.3.3 Kết quả tính toán thủy lực mạng sông 71

2.3.4 Lựa chọn phương án lũ thiết kế cho sông Trà Lý 74

CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN THOÁT LŨ CHO TUYẾN SÔNG TRÀ LÝ 76

3.1 TIÊU CHÍ TÍNH TOÁN HÀNH LANG THOÁT LŨ 76

3.1.1 Tiêu chí kỹ thuật 76

3.1.2 Tiêu chí về kinh tế xã hội 76

3.2 TÍNH TOÁN THỦY LỰC DÒNG CHẢY LŨ SỬ DỤNG CÁC BỐI BÃI ỨNG VỚI LŨ THIẾT KẾ 77

3.2.1 Phương pháp tính toán thủy lực dòng chảy lũ thiết kế sông Trà Lý 77

3.2.2 Vị trí các bối dọc sông Trà Lý 79

3.3 TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN PHỤC VỤ QUY HOẠCH TUYẾN THOÁT LŨ CHO SÔNG TRÀ LÝ 82

3.3.1 Các phương án tuyến thoát lũ 83

3.3.2 Kết quả tính toán thủy lực tuyến thoát lũ 83

3.3.3 Phân tích kết quả 85

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY