Luận văn Phương hương, mục tiêu và giải pháp trong công tác quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc Tế Việt Mỹ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Tổng quan về công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Các đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới công tác quản lý bán hàng của công ty 5

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 5

1.2.2. Các sản phẩm chính của Công ty 9

1.2.3. Máy móc thiết bị công nghệ 10

1.2.4. Lao động 11

1.2.5. Tình hình nguồn vốn 14

1.3. Phương pháp bán hàng, phương thức thanh toán 16

1.4. Hoạt động vận chuyển 20

II. Thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 21

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 21

2.2. Doanh thu của xăng dầu, dầu nhờn và sản phẩm sau dầu qua các năm 27

2.3. Thực trạng về bán hàng 31

2.3.1 Thực trạng về nhân viên bán hàng 31

2.3.2. Thực trạng về kênh phân phối 32

2.3.3. Thực trạng về quảng cáo tại Công ty 36

2.4. Thực trạng về quản lý bán hàng 37

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý bán hàng 40

2.6. Những thành tựu, khó khăn, và nguyên nhân trong công tác quản lý bán hàng của Công ty 47

2.6.1. Thành tựu: 47

2.6.2. Thuận lợi: 51

2.6.3. Khó khăn: 52

III. Phương hướng, mục tiêu phát triển và giải pháp trong công tác quản lý bán hàng của Công ty 54

3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển 54

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty cổ phần dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 55

3.2.1. Tăng cường hoạt động quảng cáo thương mại 55

3.2.2. Đấy mạnh hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm thị trường 58

3.2.3. Đào tạo chuyên môn cho các cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng tại Công ty 63

3.2.4. Xây dựng các chiến lược cạnh tranh bằng dịch vụ 65

3.3. Kiến nghị với nhà nước 67

3.3.1. Tiếp tục tăng cường quản lý bán xăng dầu ở nước ta 68

3.3.2. Hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế văn bản về quy định bán xăng dầu ở nước ta 68

3.3.3. Tạo điều kiên cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. 69

PHẦN KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY