Luận văn Phức chất đa nhân của đất hiếm và kim loại chuyển tiếp với một số phối tử hữu cơ đa càng

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về các phối tử N.N-điankyl-N’-aroylthioure 2

1.2. Giới thiệu về phối tử aroyl bis(N.N-điankylthioure) 5

1.3. Giới thiệu về Phối tử 2,6-pyriđinđicacbonyl bis(N,N-diankylthioure) 7

1.4 Khả năng tạo phức của Ni(II) 8

1.5 Khả năng tạo phức của kẽm 10

1.6 Khả năng tạo phức của các nguyên tố đất hiếm 11

1.7 Các phương pháp hóa lý nghiên cứu phức chất 13

1.7.1. Phương pháp phổ hồng ngoại 13

1.7.2. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 15

1.7.3. Phương pháp phổ khối lượng 16

1.7.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X 18

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

2.1. Dụng cụ 21

2.2. Hóa chất 21

2.3. Thực nghiệm

2.2.1. Tổng hợp piridin-2,6-đicacboxyl clorua 21

2.2.2. Tổng hợp phối tử 22

2.2.3. Tổng hợp phức chất 22

2.4. Các điều kiện thực nghiệm 23

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu phối tử 25

3.2. Nghiên cứu phức chất 29

3.2.1. Nghiên cứu phức chất chứa ion Ni2+ và ion đất hiếm 29

3.2.2. Nghiên cứu phức chất chứa ion Zn2+ và ion đất hiếm 38

3.2.3. Nghiên cứu phức chất chứa ion Zn2+ và ion kim loại kiềm thổ 45

3.3. Nhận xét chung 51

3.3.1. Cấu tạo phối tử 51

3.3.2. Đặc điểm electron của kim loại 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

PHỤ LỤC 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY