Luận văn Phong cách nghệ thuật thơ ý nhi

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

DẪN LUẬN .1

Chương 1: CƠ SỞ NGHIÊN CỨU PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT VÀ CÁC

YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ Ý NHI .11

1.1. Cơ sở nghiên cứu phong cách nghệ thuật.11

1.2. Các yếu tố định hình phong cách nghệ thuật thơ Ý Nhi .14

1.2.1. Hoàn cảnh xã hội – thời đại.14

1.1.2. Nền tảng quê hương, gia đình và đặc điểm con người nhà thơ .18

1.3. Khái lược về các chặng đường sáng tác thơ Ý Nhi.21

Chương 2: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ Ý NHI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ

NGÔN NGỮ, THỂ LOẠI, KẾT CẤU.34

2.1. Phong cách sử dụng ngôn từ nghệ thuật.34

2.1.1. Ngôn từ giản dị mà chân thành.35

2.1.2. Ngôn từ mang tính khái quát, triết luận.41

2.1.3. Một số biện pháp tu từ tiêu biểu .46

2.2. Phong cách thể loại.57

2.2.1. Thơ tự do – thể nghiệm và thành tựu.58

2.2.2. Bản lĩnh cách tân trong thể thơ năm chữ.62

2.3. Phong cách kết cấu .67

2.3.1. Kết cấu theo mô hình triết luận.67

2.3.2. Cách tạo khoảng lặng trong kết cấu thơ .71

Chương 3: PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ Ý NHI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ

TRIẾT LUẬN VỀ CÁI ĐẸP VÀ ĐỜI SỐNG .77

3.1. Cơ sở nghiên cứu.77

3.1.1. Về khái niệm triết luận .77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY