Luận văn Phát triển vật liệu lúa cẩm theo hướng tăng khả năng quang hợp và kháng bệnh bạc lá

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vi

Danh mục bảng vii

Danh mục hình x

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Nội dung nghiên cứu 2

4. Những đóng góp mới của luận án 2

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 3

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

6.1. Đối tượng nghiên cứu 3

6.2. Phạm vi nghiên cứu 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Nguồn gốc - phân biệt lúa nếp, lúa tẻ 4

1.1.1. Nguồn gốc cây lúa, cây lúa nếp 4

1.1.2. Phân biệt lúa nếp và lúa tẻ 5

1.2. Nghiên cứu đa dạng di truyền trong chọn tạo giống lúa 7

1.2.1. Các phương pháp nghiên cứu đa dạng di truyền 7

1.2.2. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa 13

1.2.3. Một số kết quả nghiên cứu về đa dạng di truyền ở lúa 15

1.3. Quang hợp và năng suất ở lúa 19

1.3.1. Mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất lúa 19

1.3.2. Một số kết quả nghiên cứu về quang hợp ở cây lúa 20

1.4. Di truyền một số tính trạng ở cây lúa 22

1.4.1. Di truyền một số tính trạng chất lượng gạo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY