Luận văn Phát triển thị trường thẻ của ngân hàng Á châu (acb) chi nhánh Vũng Tàu

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ THẺ TẠI CÁC NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI .1

1.1 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH THẺ NGÂN HÀNG.1

1.1.1 Khái quát về thẻ ngân hàng .1

1.1.1.1 Khái niệm và tính năng của thẻ.1

1.1.1.2 Vai trò của thẻ ngân hàng.3

1.1.1.3 Đặc điểm thẻ ngân hàng .7

1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng.8

1.1.2.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất: .9

1.1.2.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:.9

1.1.2.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:.10

1.1.2.4 Phân loại theo chủ thể phát hành:.10

1.1.3 Những yêu cầu đối với thẻ ngân hàng .10

1.1.4 Hoạt động kinh doanh thẻ của các Ngân hàng thương mại.11

1.1.4.1 Các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng:.11

1.1.4.2 Hoạt động phát hành thẻ.13

1.2 KHÁCH HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG SỬ

DỤNG THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.14

1.2.1 Khách hàng và sự cần thiết của hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ

.14

1.2.1.1 Khái niệm và phân loại nhóm khách hàng .14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY