Luận văn Phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông Nam Á

Trang phụ bìa

Lời cam đoan i

Mục lục ii

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt v

Danh mục các bảng vi

Danh mục các hình vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 5

1.1.1. Thẻ ngân hàng và lịch sử phát triển 5

1.1.2. Phân loại thẻ ngân hàng 9

1.1.3. Các tiện ích sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 11

1.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14

1.2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 14

1.2.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại 15

1.3. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ NGÂN HÀNG 20

1.3.1. Khái niệm và quan điểm phát triển sản phẩm thẻ 20

1.3.2. Sự cần thiết của việc phát triển sản phầm thẻ ngân hàng tại Việt Nam 21

1.4. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG 22

1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24

1.5.1. Các nhân tố bên trong 24

1.5.2. Các nhân tố khách quan 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY