Luận văn Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Prime Đại Lộc

Thực trạng công tác đào tạo nâng cao CMNV tại Công ty

trong thời gian qua:

ÿ Đối tượng, nội dung và phương pháp đào tạo:

Đối với nhân viên mới: Đối với lao động trực tiếp: những

người công nhân mới này sẽ phải tham gia khóa đào tạo kéo dài

trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, sau khi được đưa xuống xưởng sản

xuất, họ lại tiếp tục được đào tạo dưới sự kèm cặp của tổ trưởng

tổ sản xuất. Đối với lao động gián tiếp: nội dung đào tạo là những

kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến công việc mà họ thi tuyển vào,

được đào tạo dưới sự hướng dẫn, kèm cặp của những nhân viên

cũ, trưởng phòng.

Đối với nhân viên cũ:đào tạo cách sử dụng công nghệ mà

Công ty mới mua, nghiệp vụ kinh doanh, nghiệp vụ quản lý mà

Công ty mới cập nhật dưới sự hướng dẫn của các trưởng phòng ban.

Công tác đào tạo hiện nay tại Công ty còn mang tính chất

đại trà. Lao động trực tiếp thời gian qua chưa được đào tạo nhiều.

Để nâng cao trình độ CMNV cho người lao động, Công ty

còn tạo điều kiện cho những người lao động trong Công ty tham

gia các khóa đào tạo bên ngoài, đặc biệt là các khóa học nâng cao bằng cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY