Luận văn Phát triển hiệu quả thị trường tín dụng bất động sản của Việt Nam

MỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦU . 1Phần 1: Khung lý thuyết về thị trường bất động sản và thị trường tín dụng bất động sản. . 41.1 Tổng quan thị trường bất động sản. . 41.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thị trường bất động sản . 41.1.1.1 Khái niệm về bất động sản vàhàng hóa bất động sản . 41.1.1.2 Đặc trưng của hàng hóa bất động sản . 41.1.1.3 Khái niệm thị trường bất động sản . 51.1.2 Đặc điểm của thị trường bất động sản . 61.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản . 71.1.4 Rủi ro thuộc thị trường bất động sản . 101.2 Tổng quan về thị trường tín dụng bất động sản . 111.2.1 Khái niệm và đặc trưng của thị trường tín dụng bất động sản. 111.2.1.1 Khái niệm . 111.2.1.2 Đặc trưng của thị trường tín dụng bất động sản . 111.2.2 Quản trị rủi ro thuộc các tổ chức tín dụng cho vay bất động sản . 121.2.3 Sản phẩm và xu hướngphát triển của thị trường tín dụng bất động sản . 131.3 Tín dụng bất động sản tại Mỹ, Singapore và bài học kinh nghiệm . 161.3.1 Tín dụng bất động sản tại Mỹ . 171.3.1.1 Một số khái niệm . 171.3.1.2 Quá trình phát triển, nguyên nhân khủng hoảng và hậu quả của khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ . 181.3.2 Tín dụng bất động sản tại Singapore . 231.3.3 Các bài học kinh nghiệm từ khủng hoảng tíndụng bất động sản Mỹ. 25Phần 2: Thực trạng thị trường tín dụng bất động sản tại Việt Nam. 272.1 Thực trạng của thị trường bất động sản của Việt Nam . 27 2.1.1 Thực trạng phát triển của thị trường Bất động sản tại Việt Nam. 272.1.1.1 Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2002 . 272.1.1.2 Giai đoạn từ năm 2003 đến nay . 302.1.2 Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam. . 402.2 Thực trạng thị trường tín dụng bất động sản của Việt Nam . 422.2.1 Hành lang pháp lý đối với thị trường tín dụng bất độngsản ở Việt Nam . 422.2.2 Các sản phẩm tín dụng được tung ra trên thị trường Việt Nam. . 432.2.2.1 Các sản phẩm qua kênh truyền thống . 432.2.2.2 Các sản phẩm mới . 502.2.3 Tín dụng bất động sản tại Việt Nam, những tồn tại và nguyên nhân. 522.2.4 Tác động của bùng nổ tín dụng đến môi trường tài chính tiền tệ . 56Phần 3: Các giải pháp phát triển thị trường tín dụng bất động sản nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho thị trường bất động sản . 593.1 Nhu cầu bất động sản . 593.2 Nhu cầu tín dụng của thị trường bất động sản . 633.3 Một số giải pháp phát triển thị trường tín dụng bất động sản nhằm đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho thị trường bất động sản . 643.3.1 Các giải pháp với kênh tín dụng qua Ngân hàng . 643.3.2 Cho phép hình thành thị trường thế chấp cầm cố thứ cấp . 673.3.3 Chứng khoán hóa bất động sản . 693.3.3.1 Chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp cầm cố . 703.3.3.2 Trái phiếu công trình . 723.3.3.3 Chứng chỉ bất động sản . 733.3.4 Phát hành quyền mua chọn mua đối với kênh huy động truyền thống từ người mua và nhà đầu tư . 753.3.5 Các giải pháp về phía nhà nước . 763.3.6 Các giải pháp khác. 77Kết Luận . 80Tài liệu Tham khảoPhụ lục

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU . 1

Phần 1: Khung lý thuyết về thị trường bất động sản và thị trường tín dụng bất động sản. . 4

1.1 Tổng quan thị trường bất động sản. . 4

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thị trường bất động sản . 4

1.1.1.1 Khái niệm về bất động sản vàhàng hóa bất động sản . 4

1.1.1.2 Đặc trưng của hàng hóa bất động sản . 4

1.1.1.3 Khái niệm thị trường bất động sản . 5

1.1.2 Đặc điểm của thị trường bất động sản . 6

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản . 7

1.1.4 Rủi ro thuộc thị trường bất động sản . 10

1.2 Tổng quan về thị trường tín dụng bất động sản . 11

1.2.1 Khái niệm và đặc trưng của thị trường tín dụng bất động sản. 11

1.2.1.1 Khái niệm . 11

1.2.1.2 Đặc trưng của thị trường tín dụng bất động sản . 11

1.2.2 Quản trị rủi ro thuộc các tổ chức tín dụng cho vay bất động sản . 12

1.2.3 Sản phẩm và xu hướngphát triển của thị trường tín dụng bất động sản . 13

1.3 Tín dụng bất động sản tại Mỹ, Singapore và bài học kinh nghiệm . 16

1.3.1 Tín dụng bất động sản tại Mỹ . 17

1.3.1.1 Một số khái niệm . 17

1.3.1.2 Quá trình phát triển, nguyên nhân khủng hoảng và hậu quả của khủng

hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ . 18

1.3.2 Tín dụng bất động sản tại Singapore . 23

1.3.3 Các bài học kinh nghiệm từ khủng hoảng tíndụng bất động sản Mỹ. 25

Phần 2: Thực trạng thị trường tín dụng bất động sản tại Việt Nam. 27

2.1 Thực trạng của thị trường bất động sản của Việt Nam . 27

2.1.1 Thực trạng phát triển của thị trường Bất động sản tại Việt Nam. 27

2.1.1.1 Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2002 . 27

2.1.1.2 Giai đoạn từ năm 2003 đến nay . 30

2.1.2 Đánh giá chung về thị trường bất động sản Việt Nam. . 40

2.2 Thực trạng thị trường tín dụng bất động sản của Việt Nam . 42

2.2.1 Hành lang pháp lý đối với thị trường tín dụng bất độngsản ở Việt Nam . 42

2.2.2 Các sản phẩm tín dụng được tung ra trên thị trường Việt Nam. . 43

2.2.2.1 Các sản phẩm qua kênh truyền thống . 43

2.2.2.2 Các sản phẩm mới . 50

2.2.3 Tín dụng bất động sản tại Việt Nam, những tồn tại và nguyên nhân. 52

2.2.4 Tác động của bùng nổ tín dụng đến môi trường tài chính tiền tệ . 56

Phần 3: Các giải pháp phát triển thị trường tín dụng bất động sản nhằm đáp

ứng đủ nhu cầu vốn cho thị trường bất động sản . 59

3.1 Nhu cầu bất động sản . 59

3.2 Nhu cầu tín dụng của thị trường bất động sản . 63

3.3 Một số giải pháp phát triển thị trường tín dụng bất động sản nhằm đáp

ứng đủ nhu cầu vốn cho thị trường bất động sản . 64

3.3.1 Các giải pháp với kênh tín dụng qua Ngân hàng . 64

3.3.2 Cho phép hình thành thị trường thế chấp cầm cố thứ cấp . 67

3.3.3 Chứng khoán hóa bất động sản . 69

3.3.3.1 Chứng khoán hóa các khoản cho vay thế chấp cầm cố . 70

3.3.3.2 Trái phiếu công trình . 72

3.3.3.3 Chứng chỉ bất động sản . 73

3.3.4 Phát hành quyền mua chọn mua đối với kênh huy động truyền thống từ

người mua và nhà đầu tư . 75

3.3.5 Các giải pháp về phía nhà nước . 76

3.3.6 Các giải pháp khác. 77

Kết Luận . 80

Tài liệu Tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY