Luận văn Phát triển du lịch tỉnh vĩnh long giai đoạn 2000 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng, biểu đồ, bản đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

.11

1.1. Cơ sở lí luận du lịch .11

1.1.1. Khái niệm về du lịch và sản phẩm du lịch .11

1.1.1.1. Khái niệm về du lịch .11

1.1.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch .12

1.1.2. Chức năng của du lịch .15

1.1.2.1. Chức năng xã hội. .15

1.1.2.2. Chức năng kinh tế. .15

1.1.2.3. Chức năng sinh thái. .15

1.1.2.4. Chức năng chính trị. .16

1.1.3.Các đặc trưng cơ bản của ngành du lịch .16

1.1.4. Các loại hình du lịch .17

1.1.4.1. Phân loại theo mục đích chuyến đi .17

1.1.4.2. Phân loại theo tài nguyên du lịch .19

1.1.4.3. Phân loại theo lãnh thổ hoạt động .20

1.1.4.4. Phân loại theo vị trí địa lý .20

1.1.4.5. Phân loại theo thời gian cuộc hành trình .20

1.1.4.6. Phân loại theo việc sử dụng phương tiện giao thông .21

1.1.4.7. Phân loại theo hình thức tổ chức .21

1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch .22

1.1.5.1. Tài nguyên du lịch .22

1.1.5.2. Cơ sở hạ tầng .26

1.1.5.3. Các nhân tố nhân văn khác .27

1.2. Cơ sở thực tiễn .29

1.2.1. Vài nét về du lịch Việt Nam .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY