Luận văn Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2010

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bảng số liệu

Danh mục biểu đồ

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

. 10

1.1. Cơ sở lý luận . 10

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch . 10

1.1.2. Chức năng của du lịch. 17

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển du lịch. 19

1.1.4. Chỉ tiêu đánh giá sự phát triển du lịch . 26

1.2. Cơ sở thực tiễn. 31

1.2.1. Thực tiễn hoạt động du lịch Việt Nam. 31

1.2.2. Hoạt động du lịch vùng Bắc Trung Bộ . 36

Chương 2: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN. 42

2.1. Vị trí tỉnh Nghệ An trong chiến lược phát triển du lịch . 42

2.2. Tài nguyên du lịch . 44

2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 44

2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn . 55

2.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. 70

2.3.1. Hệ thống giao thông vận tải . 70

2.3.2. Hệ thống cung cấp điện. 72

2.3.3. Hệ thống bưu chính, viễn thông. 72

2.3.4. Hệ thống cấp, thoát nước . 73

2.4. Các điều kiện kinh tế - xã hội khác. 73

2.5. Đánh giá chung . 74

2.5.1. Thời cơ và thuận lợi . 74

2.5.2. Thách thức và hạn chế. 76

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN. 78

3.1. Vị trí của du lịch nghệ an trong nền kinh tế của tỉnh. 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY