Luận văn Phát triển du lịch mùa nước nổi ở tỉnh An Giang

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

Danh mục hình ảnh

Danh mục bản đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH MÙA NƯỚC NỔI7

1.1. Các khái niệm và quan niệm .7

1.1.1. Du lịch.7

1.1.2. Loại hình du lịch.7

1.1.3. Tài nguyên du lịch .8

1.1.4. Sản phẩm du lịch .8

1.1.5. Tính thời vụ trong du lịch .9

1.2. Một số vấn đề lý luận về du lịch mùa nước nổi .10

1.2.1. Khái niệm du lịch mùa nước nổi .10

1.2.2. Đặc trưng của du lịch mùa nước nổi.12

1.2.3. Các điều kiện phát triển du lịch mùa nước nổi.13

Chương 2 TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MÙA

NƯỚC NỔI Ở TỈNH AN GIANG .21

2.1. Tổng quan về tỉnh An Giang .21

2.1.1. Lịch sử hình thành .21

2.1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên .24

2.1.3. Khái quát về kinh tế - xã hội.29

2.2. Tiềm năng phát triển du lịch mùa nước nổi ở An Giang.33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY