Luận văn Phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP Ở NƯỚC TA 51.1. Lao động kỹ thuật và phát triển lao động kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập ở nước ta 51.2. Một số yếu tố tác động tới quá trình phát triển lao động kỹ thuật 231.3. Những yêu cầu cơ bản về đào tạo lao động kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập 321.4. Kinh nghiệm của các nước và một số địa phương trong nước về phát triển lao động kỹ thuật 35Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 422.1. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và lực lượng lao động trên địa bàn 422.2. Thực trạng lao động kỹ thuật 522.3. Thực trạng phát triển lao động kỹ thuật 592.4. Đánh giá chung về phát triển lao động kỹ thuật 76Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 873.1. Các quan điểm và định hướng phát triển lao động kỹ thuật 873.2. Dự báo lao động kỹ thuật đến năm 2010 và 2015 923.3. Những giải pháp chủ yếu để phát triển lao động kỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 103Kết luận 125Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP Ở NƯỚC TA 5

1.1. Lao động kỹ thuật và phát triển lao động kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập ở nước ta 5

1.2. Một số yếu tố tác động tới quá trình phát triển lao động kỹ thuật 23

1.3. Những yêu cầu cơ bản về đào tạo lao động kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập 32

1.4. Kinh nghiệm của các nước và một số địa phương trong nước về phát triển lao động kỹ thuật 35

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 42

2.1. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và lực lượng lao động trên địa bàn 42

2.2. Thực trạng lao động kỹ thuật 52

2.3. Thực trạng phát triển lao động kỹ thuật 59

2.4. Đánh giá chung về phát triển lao động kỹ thuật 76

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 87

3.1. Các quan điểm và định hướng phát triển lao động kỹ thuật 87

3.2. Dự báo lao động kỹ thuật đến năm 2010 và 2015 92

3.3. Những giải pháp chủ yếu để phát triển lao động kỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 103

Kết luận 125

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY