Luận văn Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên - Thực trạng và một số giải pháp

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn 1

Mục lục 2

Lời nói đầu 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DNV&N 7

I. Khái quát về DNV&N 7

1. Khái niệm doanh nghiệp 7

2. Tính tất yếu khách quan của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của DNV&N 7

3. Tiêu thức xác định DNV&N 9

3.1. Tiêu thức xác định 9

3.2. Các yếu tố tác động đến phân loại DNV&N 10

3.3. Tiêu thức xác định DNV&N theo quan điểm của một số nước trên thế giới 13

3.4. Khái niệm DNV&N ở Việt Nam 15

II. Vai trò của DNV&N trong phát triển kinh tế - xã hội 16

III. Các lợi thế và bất lợi của DNV&N 19

1. Một số lợi thế 19

2. Một số bất lợi 21

IV. Những nhân tố tác động đến sự phát triển DNV&N 21

1. Nhóm nhân tố vi mô 22

1.1. Thị trường 22

1.2. Vốn 23

1.3. Trình độ trang thiết bị – công nghệ của doanh nghiệp 23

1.4. Nhân tố nhà xưởng, mặt bằng sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác của DNV&N 24

1.5. Kiến thức, trình độ quản lý kinh doanh của các chủ doanh nghiệp, tri thức và trình độ tay nghề của lực lượng lao động 24

1.6. Khả năng tiếp cận hệ thống thông tin 25

2. Nhóm nhân tố vĩ mô 25

2.1. Hệ thống chính sách và pháp luật của Nhà nước 25

2.2. Hệ thống tổ chức quản lý kiểm soát của nhà nước và các thiết chế cộng đồng xã hội nông thôn 26

2.3. Hệ thống các biện pháp và tổ chức hỗ trợ của nhà nước 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 29

I. Khái quát chung về đặc điểm kinh tế – xã hội của thành phố Thái Nguyên 29

1. Điều kiện tự nhiên 29

2. Điều kiện kinh tế – xã hội 30

II. Quá trình hình thành và phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 33

1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty (ngày 21/12/1990) 33

2. Giai đoạn sau khi có Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật công ty (1990) 34

III. Giới thiệu những nét cơ bản về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 36

1. Phát triển các doanh nghiệp 36

2. Tình hình phát triển một số nhóm ngành công nghiệp chủ yếu 40

2.1. Nhóm ngành nghề luyện kim, cơ khí 40

2.2. Nhóm ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng 41

2.3. Nhóm ngành chế biến nông lâm sản 43

IV. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 44

1. Sự phân bố theo ngành nghề và địa bàn lãnh thổ 44

2. Thực trạng về vốn 46

3. Quy mô lao động và trình độ lao động 48

4. Tình hình công nghệ 49

5. Thực trạng về mặt bằng sản xuất kinh doanh 50

6. Quy mô sản xuất 50

7. Chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh 51

8. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 52

V. Đánh giá chung về thực trạng phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên 54

1. Những thành tích đạt được 54

2. Một số tồn tại cần khắc phục 56

Chương III: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên 59

I. Một số quan điểm định hướng 59

II. Một số giải pháp chính nhằm phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Thái Nguyên 65

1. Hệ thống các giải pháp liên quan đến nhóm các nhân tố bên trong tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp 65

1.1. Nâng cao năng lực tài chính 65

1.2. Tích cực đầu tư đổi mới công nghệ 67

1.3. Xúc tiến mở rộng thị trường 68

1.4. Nâng cao trình độ đội ngũ lao động 69

2. Hệ thống các giải pháp liên quan tới các nhân tố bên ngoài tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp 71

2.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính 72

2.2. Tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp tập trung 72

2.3. Hỗ trợ về vốn 73

2.4. Đổi mới chính sách thuế 74

2.5. Hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo đội ngũ lao động 75

2.6. Thành lập các tổ chức phi Chính phủ để hỗ trợ các DNV&N 76

Kết luận 78

Danh mục tài liệu tham khảo 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY