Luận văn Phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Hệ thống trường lớp để đào tạo đội ngũ nghệ sỹ nghệ thuật biểu diễn của chúng ta đã có bước phát triển đáng kể. Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ đội ngũ giảng viên còn hạn chế (chỉ có hơn 6% giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên). Trong chương trình đào tạo hiện nay còn thiếu một số ngành như: đạo diễn chương trình ca nhạc, tác giả kịch hát dân tộc, quản lý nghệ thuật, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng cho biểu diễn, marketing nghệ thuật. nên phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Mô hình đào tạo theo hướng xã hội hóa xuất hiện tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn với hình thức câu lạc bộ các Nhà văn hoá, nhóm nghệ thuật gia đình, đào tạo ở nước ngoài.nhưng chưa đủ quy mô và hệ thống, vì vậy chất lượng đào tạo chưa cao.

Hệ thống trường lớp để đào tạo đội ngũ nghệ sỹ nghệ thuật biểu diễn của chúng ta đã có bước phát triển đáng kể. Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ đội ngũ giảng viên còn hạn chế (chỉ có hơn 6% giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên). Trong chương trình đào tạo hiện nay còn thiếu một số ngành như: đạo diễn chương trình ca nhạc, tác giả kịch hát dân tộc, quản lý nghệ thuật, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng cho biểu diễn, marketing nghệ thuật. nên phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Mô hình đào tạo theo hướng xã hội hóa xuất hiện tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn với hình thức câu lạc bộ các Nhà văn hoá, nhóm nghệ thuật gia đình, đào tạo ở nước ngoài.nhưng chưa đủ quy mô và hệ thống, vì vậy chất lượng đào tạo chưa cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY