Luận văn Phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2000 - 2012

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

DANH MỤC BẢN ĐỒ

MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1

2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU .3

3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.3

4. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.5

5. ĐÓNG GÓP CHỦ YẾU CỦA ĐỀ TÀI.8

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN .8

NỘI DUNG .10

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG

NGHIỆP .10

1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.10

1.1.1.Khái niệm về công nghiệp.10

1.1.2. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp .11

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển công nghiệp.15

1.1.4. Một số hình thức sản xuất trong công nghiệp .19

1.1.5.Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp vận dụng cho cấp tỉnh.21

1.1.5. Tiêu chí đánh giá sự phát triển công nghiệp vận dụng cho cấp tỉnh.25

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN .30

1.2.1. Thực tiễn phát triển công nghiệp của Việt Nam .30

1.2.2. Thực tiễn phát triển công nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng.36

CHƯƠNG 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ .42

THỰC TRẠNGPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP.42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY