Luận văn Phát triển chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty Dệt 8-3

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần thứ 1 Những vấn đề marketing cạnh tranh 3 I- Những khái niệm cơ bản về chiến lược marketing cạnh tranh 3 1- Những khái niệm chiến lược 3 2- Những khái niệm marketing 3 3- Những khái niệm về cạnh tranh 10 4- Quan điểm về chiến lược marketing cạnh tranh và sự cần thiết phải phát triển chiến lược 11 II- Một số kiểu chiến lược marketing áp dụng trong kinh doanh 13 1- Chiến lược có liên quan đến sản phẩm 13 2- Các chiến lược liên quan đến vị thế của Công ty trên thị trường 22 3- Chiến lược thị trường mục tiêu 28 III- Các cách tiếp cận khác nhau về quá trình hoạch định chiến lược marketing cạnh tranh 29 1- Cách tiếp cận thứ nhất 29 2- Cách tiếp cận thứ hai 30 3- Cách tiếp cận thứ ba 31 4- Cách tiếp cận thứ tư 31 IV- Nguyên tắc 3Ckhi xây dựng một chiến lược marketing cạnh tranh 32 1- Công ty 32 2- Khách hàng 32 3- Đối thủ cạnh tranh 33 Phần thứ II Thực trạng hoạt động marketing cạnh tranh tại Công ty Dệt 8-3 34 I- Đặc điểm của Công ty Dệt 8-3 34 1- Sự hình thành và phát triển của Công ty 34 2- Cơ cấu tổ chức lao động 37 3- Vốn và công nghệ 41 4- Đặc điểm thị trường 44 5- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 50 6- Các đối thủ cạnh tranh của Công ty 53 II- Các hoạt động marketing cạnh tranh trong Công ty 54 Phần thứ 3- Phát triển chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 58 I- Phân tích và dự đoán môi trường marketing cạnh tranh tại Công ty 58 1.1- Những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty 58 1.2- Thị trường của Công ty 60 1.3- Sự cạnh tranh của Công ty 63 1.4- Những cơ hội và thách thức 66 II- Xây dựng chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 74 1- Lựa chọn chiến lược marketing cạnh tranh cho Công ty 74 2- Mục tiêu của chiến lược 74 3- Chiến lược sản phẩm của Công ty 75 4- Chiến lược marketing cạnh tranh với tư cách là người theo sau thị trường 79 5- Các biện pháp marketing hỗ trợ 82 III- Các điều kiện hỗ trợ thực hiện chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 84 1- Các điều kiện về vốn 84 2- Tổ chức quy luật 84 Phần thứ 4 Kết luận 86

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần thứ 1 Những vấn đề marketing cạnh tranh 3

I- Những khái niệm cơ bản về chiến lược marketing cạnh tranh 3

1- Những khái niệm chiến lược 3

2- Những khái niệm marketing 3

3- Những khái niệm về cạnh tranh 10

4- Quan điểm về chiến lược marketing cạnh tranh và sự cần thiết phải phát triển chiến lược 11

II- Một số kiểu chiến lược marketing áp dụng trong kinh doanh 13

1- Chiến lược có liên quan đến sản phẩm 13

2- Các chiến lược liên quan đến vị thế của Công ty trên thị trường 22

3- Chiến lược thị trường mục tiêu 28

III- Các cách tiếp cận khác nhau về quá trình hoạch định chiến lược marketing cạnh tranh 29

1- Cách tiếp cận thứ nhất 29

2- Cách tiếp cận thứ hai 30

3- Cách tiếp cận thứ ba 31

4- Cách tiếp cận thứ tư 31

IV- Nguyên tắc 3Ckhi xây dựng một chiến lược marketing cạnh tranh 32

1- Công ty 32

2- Khách hàng 32

3- Đối thủ cạnh tranh 33

Phần thứ II Thực trạng hoạt động marketing cạnh tranh tại Công ty Dệt 8-3 34

I- Đặc điểm của Công ty Dệt 8-3 34

1- Sự hình thành và phát triển của Công ty 34

2- Cơ cấu tổ chức lao động 37

3- Vốn và công nghệ 41

4- Đặc điểm thị trường 44

5- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 50

6- Các đối thủ cạnh tranh của Công ty 53

II- Các hoạt động marketing cạnh tranh trong Công ty 54

Phần thứ 3- Phát triển chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 58

I- Phân tích và dự đoán môi trường marketing cạnh tranh tại Công ty 58

1.1- Những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty 58

1.2- Thị trường của Công ty 60

1.3- Sự cạnh tranh của Công ty 63

1.4- Những cơ hội và thách thức 66

II- Xây dựng chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 74

1- Lựa chọn chiến lược marketing cạnh tranh cho Công ty 74

2- Mục tiêu của chiến lược 74

3- Chiến lược sản phẩm của Công ty 75

4- Chiến lược marketing cạnh tranh với tư cách là người theo sau thị trường 79

5- Các biện pháp marketing hỗ trợ 82

III- Các điều kiện hỗ trợ thực hiện chiến lược marketing cạnh tranh tại Công ty 84

1- Các điều kiện về vốn 84

2- Tổ chức quy luật 84

Phần thứ 4 Kết luận 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY