Luận văn Phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre: tiềm năng và định hướng

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN .3

MỤC LỤC.4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .8

MỤC LỤC.10

MỞ ĐẦU .11

1.Lí do chọn đề tài.11

2.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.11

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.12

4.Lịch sử nghiên cứu:.12

5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.13

6.Quan điểm và phương pháp nghiên cứu:.13

7.Cấu trúc luận văn .15

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ TRỒNG CÂY ĂN TRÁI.16

1.1.Khái niệm cây ăn trái.16

1.2.Đặc điểm sinh học một số loại cây ăn trái.16

1.3.Lịch sử nghề trồng cây ăn trái trên Thế giới.16

1.4.Đặc điểm nghề trồng cây ăn trái trên Thế giới và Việt Nam.18

1.4.1.Các vấn đề quan tâm hàng đầu của nghề trồng cây ăn trái Thế giới .18

1.4.1.1. Giống mới .18

1.4.1.2. Nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái .18

1.4.1.3. Trừ sâu bệnh ở vườn cây ăn trái.19

1.4.1.4. Nghiên cứu kỹ thuật thu hái, xử lý thu hoạch cây ăn trái.19

1.4.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ trái cây trên Thế giới.20

1.4.3.Phân loại cây ăn trái và tình hình phát triển cây ăn trái ở Việt Nam..21

1.4.3.1.Phân loại cây ăn trái ở Việt Nam. .21

1.4.3.2.Tình hình phân bố cây ăn trái Việt Nam.22

1.4.3.3. Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ trái cây ở Việt Nam. .241.4.3.4. Các mặt thuận lợi và khó khăn của ngành trồng cây ăn trái Việt Nam.31

1.5.Ý nghĩa phát triển nghề trồng cây ăn trái trong nền kinh tế quốc dân. .35

1.5.1.Giá trị thực phẩm của cây ăn trái..35

1.5.2.Giá trị kinh tế cây ăn trái.37

CHƯƠNG 2. TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN TRÁI TỈNHBẾN TRE.40

2.1.Khái quát về tỉnh Bến Tre.40

2.2.Một số loại cây ăn trái chủ lực và vùng chuyên canh cây ăn trái ở Bến Tre..40

2.3.Tiềm năng phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre.51

2.3.1.Điều kiện tự nhiên.51

2.3.1.1.Vị trí địa lí.51

2.3.1.2.Địa hình .51

2.3.1.3.Đất đai.52

2.3.1.4.Khí hậu..55

2.3.1.5.Sông ngòi .57

2.3.1.6.Sinh vật .58

2.3.1.7.Khoáng sản.59

2.3.2.Điều kiện kinh tế - xã hội.60

2.3.2.1.Dân cư, nguồn lao động.60

2.3.2.2.Trình độ khoa học kỹ thuật .63

2.3.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng.63

2.3.2.4.Thị trường .64

2.3.2.5.Đường lối chính sách.64

2.3.3.Đánh giá tiềm năng phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre.65

2.4. Thực trạng phát triển cây ăn trái tỉnh Bến Tre.65

2.4.1.Diện tích, năng suất, sản lượng, cơ cấu chủng loại .65

2.4.2.Kỹ thuật canh tác và tình hình sâu bệnh .70

2.4.3.Công nghê thu hoạch và chế biến.71

2.4.4.Tình hình tiêu thụ.752.4.5.Hiệu quả sản xuất cây ăn trái và lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh xung quanh.78

2.5.Đánh giá sự tương quan giữa tiềm năng và thực trạng phát triển cây ăn trái..83

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY ĂN TRÁI BẾN

TRE ĐẾN NĂM 2020 .85

3.1.Định hướng phát triển cây ăn trái Bến Tre. .85

3.1.1.Định hướng phát triển cây ăn trái Bến Tre đến năm 2020..85

3.1.2. Một số dự báo triển vọng về phát triển cây ăn trái Bến Tre đến 2020.87

3.1.2.1.Dự báo thị trường .87

3.1.2.2.Dự báo các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể áp

dụng vào phát triển cây ăn trái ở Bến Tre. .89

3.1.2.3.Dự báo quỹ đất dành cho cây ăn trái ở Bến Tre.90

3.1.2.4. Dự báo tác động của BĐKH, mực nước biển dâng và việc xây dựng các đập thủy lợi ở sông

Mêkông đến cây ăn trái Bến Tre..92

3.2.Giải pháp phát triển cây ăn trái Bến Tre đến năm 2020..93

3.2.1.Về phía người nông dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh..93

3.2.1.1.Phát triển vùng sản xuất hàng hóa..93

3.2.1.2.Tăng cường dịch vụ giống, công nghệ sau thu hoạch. .94

3.1.2.3.Quản lý chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm xuất khẩu..96

3.1.3.Về phía nhà khoa học và cán bộ khoa học khảo sát tỉnh..97

3.1.4.Về phía nhà nước và chính quyền địa phương..98

3.1.4.1.Tổ chức tiêu thụ..99

3.1.4.2.Phát triển dịch vụ xuất khẩu. .100

3.1.4.3.Hỗ trợ xuất nhập khẩu, phát triển thị trường và xúc tiến thương mại..100

3.1.4.4.Hỗ trợ phát triển nhân lực.105

3.1.4.5.Chính sách tài chính tín dụng.106

3.1.5.Về vấn đề liên kết .108

KẾT LUẬN .112

KIẾN NGHỊ .113

TÀI LIỆU THAM KHẢO .116

PHỤ LỤC.121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY