Luận văn Phát triển bền vững du lịch tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Mục tiêu – Nhiệm vụ - Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 1

3. Lịch sử nghiên cứu đề tài:. 2

4. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu . 4

5. Cấu trúc luận văn . 6

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH VÀ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH.7

1.1 Du lịch. 7

1.1.1 Khái niệm về du lịch . 7

1.1.2 Tài nguyên du lịch. 8

1.2 Phát triển bền vững du lịch . 9

1.2.1 Phát triển bền vững . 9

1.2.2 Phát triển du lịch bền vững . 11

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch. 20

1.2.4 Những chỉ tiêu cơ bản để xây dựng các điểm, tuyến du lịch . 24

1.3 Xu hướng và kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch bền vững. 27

1.3.1 Ở một số nơi trên thế giới . 27

1.3.2 Ở Việt Nam . 34

Chương 2 TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH

THANH HÓA .36

2.1 Khái quát tỉnh Thanh Hóa. 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY