Luận văn Phát thanh trên điện thoại di động sử dụng công nghệ 3G (khảo sát trường hợp Viettel Radio)

Danh mục các chữ viết tắt. 6

Danh mục các bảng biểu . 8

Mở đầu. 10

1. L{ do lựa chọn đề tài. 10

2. Lịch sử nghiên cứu liên quan đến đề tài. 12

3. Nội dung và mục đích nghiên cứu . 14

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 15

5. Phương pháp nghiên cứu. 16

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 17

7. Bố cục của luận văn. 18

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát thanh trên điện thoại di động sử

dụng công nghệ 3G. 19

1.1. Phát thanh hiện đại và thị trường phát thanh Việt Nam . 19

1.1.1. Đặc điểm của phát thanh hiện đại . 19

1.1.2. Thị trường phát thanh tại Việt Nam . 22

1.2. Phát thanh sử dụng công nghệ 3G . 28

1.2.1. Sự ra đời của phát thanh sử dụng công nghệ 3G . 28

1.2.2. Quy trình sản xuất chương trình phát thanh trên điện thoại di động 3G 30

1.3. Sự phát triển của công nghệ di động và sự ra đời của Viettel Radio. 31

1.3.1. Sự phát triển của công nghệ di động. 31

1.3.2. Sự ra đời của Viettel Radio. 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY