Luận văn Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học chương "mắt và các dụng cụ quang học" lớp 12 THPT

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN.2

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .3

MỞ ĐẦU .4

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PPDH NHẰM PHÁT HUY

TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH.10

1.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.10

1.1.1. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC VẬT LÝ .11

1.1.2. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY VẬT LÝ .13

1.2. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VẬT LÝ CỦA HỌC SINH

.15

1.2.1. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC .15

1.2.2. ĐẶC TRƯNG CỦA TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VẬT

LÝ CỦA HỌC SINH .16

1.2.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN

THỨC CỦA HỌC SINH {8}{23}{24}{25}.21

1.3. DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .23

1.3.1. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ .26

1.3.2. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TRONG DAY HỌC VẬT LÝ.29

1.3.3. PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TƯ:.35

1.4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO NHÓM:.38

1.4.1. KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM:.38

1.4.2. CẤU TRÚC CỦA MỘT TIẾT HỌC (HAY MỘT BUỔI LÀM VIỆC)

THEO NHÓM:.39

1.4.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DẠY HỌC THEO NHÓM:.40

1.4.4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

THEO NHÓM:.41

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY