Luận văn Pháp luật về kinh doanh lữ hành

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH 8

1.1. Khái quát về lữ hành và pháp luật kinh doanh lữ hành 8

1.1.1. Khái niệm du lịch và khách du lịch 8

1.1.2. Khái niệm lữ hành và kinh doanh lữ hành 10

1.1.3. Đặc điểm kinh doanh lữ hành 14

1.1.4. Vai trò của kinh doanh lữ hành 20

1.2. Khái quát về pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành 22

1.2.1. Sự phát triển, thay đổi của pháp luật du lịch 22

1.2.2. Những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật kinh doanh lữ hành 27

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 37

2.1. Quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về kinh doanh lữ hành 37

2.1.1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành 37

2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 46

2.1.3. Đại lý lữ hành 51

2.1.4. Bảo hiểm du lịch 54

2.1.5. Doanh nghiệp lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài 55

2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh lữ hành 56

2.2.1. Về điều kiện liên quan đến số lượng hướng dẫn viên quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế 56

2.2.2. Về hoạt động du lịch chữa bệnh 57

2.2.3. Về nghĩa vụ cung cấp thông tin của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 59

2.2.4. Về các điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 61

2.2.5. Về nguyên tắc du lịch có trách nhiệm 63

2.2.6. Một số kiến nghị khác 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY