Luận văn Phân tích và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Bà rịa - Vũng tàu

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KCS VÀ HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG KSC.1

1.1. Một số khái niệm về hoạt động KSC NSNN. 2

1.1.1. Khái niệm kiểm soát trong quản lý. 2

1.1.2. Khái niệm về NSNN. 2

1.1.3. Khái niệm về chi NSNN. 3

1.1.4. Khái niệm KSC NSNN. . 4

1.2. Nội dung KSC thường xuyên ngân sách qua KBNN. 4

1.2.1. Nội dung kiểm soát khoản chi có trong dự toán NSNN. . 4

1.2.2. Nội dung kiểm soát tính hợp pháp hợp lệ của hồ sơ, chứng từ. 4

1.2.2.1. Nội dung kiểm soát mẫu dấu của đơn vị sử dụng NSNN. . 4

1.2.2.2. Nội dung kiểm soát chữ ký của đơn vị sử dụng NSNN. 5

1.2.2.3. Nội dung kiểm soát thủ tục hồ sơ, chứng từ. 6

1.2.3. Nội dung kiểm soát khoản chi đúng chế độ. 7

1.2.3.1. Nội dung KSC thanh toán cá nhân (Nhóm mục chi 01). . 7

1.2.3.2. Nội dung KSC nghiệp vụ chuyên môn (Nhóm mục chi 02). 9

1.2.3.3. Nội dung KSC chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa

chữa lớn tài sản cố định và xây dựng nhỏ (Nhóm mục chi 03). . 12

1.2.3.4. Nội dung KSC các khoản chi thường xuyên khác trong dự toán năm của đơn vị

được giao (Nhóm mục chi 04). . 13

1.3. Hình thức chi trả các khoản chi từ NSNN. 13

1.3.1. Chi trả theo hình thức rút dự toán NSNN từ KBNN. 13

1.3.2. Chi trả theo hình thức Lệnh chi tiền. 14

1.4. Phương thức chi trả các khoản chi NSNN. 14

1.4.1. Tạm ứng. 15

1.4.2. Thanh toán trực tiếp. 15

1.4.3. Tạm cấp kinh phí ngân sách. 15

1.4.4. Chi ứng trước dự toán cho năm sau. 15

1.5. Tiêu chí phản ánh hiệu quả của hoạt động KSC thường xuyên NSNN. . 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY