Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm quy hoạch kiến trúc - Viện quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC. iii

DANH MỤC BẢNG. vi

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

DOANH NGHIỆP . 2

1.1 CẠNH TRANH VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA CẠNH TRANH TRONG

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 2

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh. 2

1.1.2 Phân loại cạnh tranh. 4

1.1.3 Vai trò của cạnh tranh. 6

1.1.4. Chức năng của cạnh tranh . 7

1.1.5 Tính tất yếu của sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường . 7

1.2 LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH . 9

1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh . 9

1.2.2 Các cấp độ năng lực cạnh tranh . 10

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 14

1.2.4 Một số công cụ sử dụng trong cạnh tranh. 16

1.2.5 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh. 22

1.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP . 23

1.3.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter. 23

1.3.2 Mô hình PEST - môi trường vĩ mô . 27

1.4 PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU NGHIÊN

CỨU . 31

1.4.1.Quy trình nghiên cứu. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY