Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ. 8

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM

CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA. 6

1.1 Công tác kiểm tra và vai trò của kiểm tra trong các tổ chức .6

1.1.1 Công tác kiểm tra.6

1.1.2 Vai trò, tác dụng của kiểm tra trong các tổ chức.7

1.2 Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công

tác kiểm tra.8

1.2.1 Nguồn nhân lực .8

1.2.2 Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.9

1.2.2.1 Khái niệm “chất lượng”: .9

1.2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực:.10

1.2.2.3 Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. .10

1.2.2.4 Chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng:.11

1.2.2.5 Yêu cầu đối với chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra: .12

1.3 Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra .12

1.3.1 Những căn cứ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm

tra.12

1.3.1.1 Xuất phát từ yêu cầu hoạt động của tổ chức. .12

1.3.1.2 Xuất phát từ yêu cầu chất lượng hoạt động của tổ chức.13

1.3.1.3 Yêu cầu hoạt động thực tiễn.14

1.3.1.4 Xuất phát từ yêu cầu khoa học.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY