Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty Vinaconex 6

DANH MỤC VIẾT TẮT. 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU . 4

MỞ ĐẦU. 5

1. Tính cấp thiết của đề tài . 5

2. Mục đích nghiên cứu. 5

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6

4. Phương pháp nghiên cứu. 6

5. Kết cấu luận văn. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

. 7

1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp . 7

1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp . 7

1.1.2. Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp . 7

1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 9

1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tài chính . 17

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp . 20

1.2.1. Thực chất, ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp . 20

1.2.2. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp . 24

1.2.2.2. Lựa chọn phương pháp phân tích . 24

1. 2.2.3. Tài liệu dùng để phân tích. 27

1.2.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. 28

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA

CÔNG TY CP VINACONEX 6. . 33

2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Vinaconex 6 . 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Vinaconex 6. 33

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần

Vinaconex 6. 35

2.1.3. Cơ chế hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 6. 35

2.1.4. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất

đông sản. . 36

2.1.5. Kết quả hoạt động của Công ty trong một số năm . 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY