Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh bắc Hà Nội

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.3

DANH MỤC CÁC BẢNG .4

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .5

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ.5

MỞ ĐẦU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG .8

TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại .8

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại.8

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại .9

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.10

1.2. Hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại .13

1.2.1. Khái quát về tín dụng ngân hàng.13

1.2.2. Hoạt động tín dụng ngân hàng.14

1.2.3. Quy trình cấp tín dụng của ngân hàng.17

1.2.4. Vai trò tín dụng trong hoạt động của NHTM.24

1.3. Hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại.26

1.3.1. Khái niệm hiệu quả tín dụng .26

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng .27

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng trong ngân hàng .30

1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của NHTM.37

1.4.1. Nội dung và trình tự của việc phân tích .37

1.4.2. Phương pháp phân tích hiệu quả tín dụng .38

1.4.3. Tài liệu và số liệu dùng để phân tích.39

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ

PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI.40

2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội.40

2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY