Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế bưu chính viễn thông (pcc)

LỜI MỞ ĐẦU.5

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .8

2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn:.8

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn:.9

4. Phương pháp nghiên cứu.9

5. Đóng góp của Luận văn .9

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẤU THẦU VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẤU

THẦU CỦA DOANH NGHIỆP.11

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU.11

1.1.1 Khái niệm:.11

a, Khái niệm về đấu thầu.11

b, Vai trò của đấu thầu .14

1.1.2 Nguyên tắc: .15

1.1.3 Hình thức đấu thầu:.16

1.1.4 Hình thức lựa chọn nhà thầu:.17

1.1.5 Phương thức đấu thầu:.19

1.1.6 Trình tự tổ chức đấu thầu:.20

1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU .27

1.2.1 Tìm kiếm cơ hội tham gia đấu thầu.27

1.2.2. Tiến hành nghiên cứu hồ sơ mời thầu: .27

1.2.3. Tham gia sơ tuyển (nếu có): .28

1.2.4. Chuẩn bị, lập hồ sơ dự thầu:.28

1.2.5. Đàm phán và ký kết hợp đồng:.31

1.3.1 Các yếu tố bên ngoài .33

1.3.2 Các yếu tố bên trong .34

1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU.38

1.4.1 Đánh giá công tác đấu thầu.38

1.4.1.1 Chỉ tiêu giá trị trúng thầu và số công trình trúng thầu: .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY