Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp giảm tổn thất điện năng tại công ty điện lực Phú Thọ

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG

NGÀNH ĐIỆN .3

1.1. Ngành điện và vị trí của ngành điện trong nền kinh tế quốc dân .3

1.1.1. Đặc điểm chung của ngành điện .3

1.1.2.Vị trí của ngành điện trong nền kinh tế quốc dân .6

1.2.Yêu cầu cơ bản của việc quản lý kinh doanh điện năng.7

1.2.1. Nội dung công tác truyền tải và kinh doanh điện năng.7

1.2.2. Một số yêu cầu trong công tác quản lý truyền tải và kinh doanh điện năng.8

1.3. Tổn thất điện năng và những nhân tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng.9

1.3.1. Khái niệm tổn thất điện năng .9

1.3.2. Phân loại tổn thất điện năng.10

1.3.2.1. Tổn thất trong quá trình sản xuất (quá trình phát điện).10

1.3.2.2. Tổn thất trong quá trình truyền tải và phân phối điện năng .10

1.3.2.3. Tổn thất ở khâu tiêu thụ.12

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng.12

1.3.3.1. Các nhân tố khách quan.12

1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan .15

1.4. Chỉ tiêu đánh giá mức tổn thất.19

1.4.1. Chỉ tiêu tổn thất điện năng biểu hiện dưới hình thái hiện vật.19

1.4.2. Chỉ tiêu tổn thất điện năng biểu hiện dưới hình thái giá trị .20

1.5. Ý nghĩa của việc giảm tổn thất điện năng.21

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG

TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ.24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY