Luận văn Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Hải

MỤC LỤC. i

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .3

6. Kết cấu của luận văn .3

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.4

1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp .4

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp .4

1.1.2. Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp.6

1.1.3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.8

1.1.3.1. Những yếu tố bên trong.8

1.1.3.2. Những yếu tố bên ngoài .9

1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp .10

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.10

1.2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp.10

1.2.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

.11

1.2.1.3. Đối tượng của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.13

1.2.2. Tổ chức công tác phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp và các loại hình

phân tích tài chính doanh nghiệp .14

1.2.2.1. Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.14

1.2.2.2. Các loại hình phân tích tài chính doanh nghiệp.15

1.2.3. Tài liệu cơ sở và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .16

1.2.3.1. Các tài liệu cơ sở dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY