Luận văn Phân tích và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện hoạt động giám sát của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với công ty đại chúng tại Việt Nam

Trang phụ bìa.1

Lời cam đoan .2

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt .3

Danh mục các bảng.4

Danh mục các hình vẽ.5

MỞ ĐẦU . 9

Chương 1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về giám sát CTĐC từ phía nhà nước . 13

1.1. CTĐC và hoạt động của CTĐC trên thị trường chứng khoán .13

1.1.1. Khái quát về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán . 13

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về công bố thông của công ty đại chúng. 16

1.1.3. Các vấn đề về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. 20

1.2. Giám sát công ty đại chúng từ phía nhà nước .24

1.2.1. Khái niệm về giám sát và sự cần thiết của việc giám sát các công ty đại

chúng 24

1.2.2. Mục tiêu và chức năng quản lý giám sát của UBCK. 27

1.2.3. Nội dung giám sát công ty đại chúng. 30

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giám sát.34

1.3.1. Những nhân tố bên ngoài . 34

1.3.2. Những nhân tố bên trong. 41

1.4. Nội dung phân tích hoạt động giám sát của UBCK.49

1.4.1. Các tiêu chí đánh giá hoạt động giám sát. 49

1.4.2. Phân tích hoạt động giám sát theo nội dung giám sát. 51

1.4.3. Phân tích hoạt động giám sát theo nhân tố ảnh hưởng . 52

1.5. Kết luận.53

Chương 2. Phân tích hoạt động giám sát của UBCKNN đối với các CTĐC ở Việt

Nam 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY