Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Trang phụ bìa . 0

Lời cam đoan. 8

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . 9

Danh mục các sơ đồ. 10

Danh mục các bảng biểu. 11

PHẦN MỞ ĐẦU . 12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI . . 17

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 17

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng Thương mại. 17

1.1.2. Bản chất của ngân hàng thương mại . 18

1.1.3. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. 19

1.1.3.1. Ngân hàng Thương mại nhà nước:. 19

1.1.3.2. Ngân hàng thương mại cổ phần: . 19

1.1.3.3. Ngân hàng thương mại liên doanh . 20

1.1.3.4. Chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài . 21

1.1.3.5. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài . 21

1.2. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ . 21

1.2.1. Khái niệm ngân hàng bán lẻ . 21

1.2.2. Các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 22

1.2.2.1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ truyền thống. 22

1.2.2.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại . 23

1.2.2.3. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 27

1.2.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 28

1.2.3.1. Đối với nền kinh tế . 29

1.2.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng. 30

1.2.3.3. Đối với khách hàng. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY